Karısına Tecavüz

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Merhabalar daha oncedende bir kaç hikaye yazmy?tym.oldukça güzel mesajlar aldym bu beni tekrar yazmakta daha da azimlendirdi nasyl olsa maceram çok olmu?tu.i?te yine bu maceralarymdan birini yazmaya karar verdim benim için çok ilginç vede bir o kadarda zevkli bir hikaye umarymda bunuda digerleri gibi begenirsiniz.neyse lafy uzatmadan baslyyayym .Chat odalarynda geziniyordum canymda iice sykylmaya baslamysty biraz de?i?iklik,birazda geyik yapayym die otobuslerde tacyzcylyk yapan anlamyna gelen byr nyck ile girmi?tim güzelde olmu?tu bazylary benimle e?lenmeye çalysyyor bazylaryylada ben eglenyyordumki birisi ulan hep taciz edersiniz bir tanenizde sikmiyorsunuz demezmi.bende ne demek yeterki iste her türlü sikerim sen merak etme dedim sen yeterki sikilmekiste gerisi kolay hallederim demi?tim,o da ben de?il karymy sik dedi .oda daha güzel olur deyip sohbete ba?lamy?tyk.bana karysynyn otobuste cok tacize ugradygyny bunuda gelip kendisine anlattygyny söylüyordu buda günün birinde çykar sikerler seni görürsün o zaman gününü diyormu? karysyda aldyry? etmeyip korkma hayatym kimse beni sikemez diyormu? ama bir yandanda ke?ke öyle biride çyksa diyormusbuda ne o orospu mu olmak istiyorsun demi?.karysy yok canym kimseye vermem sen istemeden diyormu?.falan filan epey bi muhabbet ettik 3-4 saat sohbet ettiykten sonra tekrar görü?mek için anla?yp internetten çykmy?tyk.bir ay kadar surekli görü?tük bununla bu arada aletimin resimlerini falanda göstermi?tim ona oda artyk zamany geldi karym iice azytmaya ba?lady gel ?una bi oyun oynuyalym akly basyna gelsin dyyorduplanymyzy hazyrlayyp bulu?up uygulamaya koyduk o gece karysyna tecavüz edicektim hemde onun gözlerinin önünde bakalym karysy ne hissedecek.kimse sikemez dedi?ini kocasynyn gözü önünde sikecektim.karysyny i? çyky?y beklemeye ba?ladyk karysy görünmü?tü bana onu gösterip kendisi arabasyna binip evin yolunu tutmu?tu bende karysyny kaybetmemek için 2-3 metre arkasynda uzaktan onu takip edip onu süzüyordum gerçekten muhte?em biriydi bo?una taciz etmiyorlarmy?benim diyen erke?i ba?tan çykarack bir görüntüsü vede giyim tarzy vardy.neyse hikayeye geri dönelim otobusun biri yana?tygynda otobuse hareket etmi?ti bende hemen arkasyndan uzak kalmamak istiyordum ama etraf doluydu zarla zorla otobuse binmi?tim ama önümde bir kaç ki?i vardy bende kaçyrdyk olmucak herhalde diyordum çünkü benden önce davranyp biri arkasyna geçmi?ti ama gözüm kararmy?tymutalaka arkasyna geçmeliydim onumdekileri yara yara yaklasmystym hatunun arkasyndakinde geçebilirmiyim diyerek izin istemi?tim oda yan dönüp geçmemi bekliyordu ama ben ay?egül ün arkasyna geçmi? orda kalmy?tym kalçalaryna dayandygymda sikim kalmaya ba?lamy?ty.zaten kalkmamasy imkansyzdy o kalcalar vede ondan gelen parfüm iice azdyrmysty beni bende sikimi sürtmeye ba?lamy?tym oda kalçalaryny ara syra geriye bastyryp iyice azdyryyordu bende bundan cesaret alarakelimi once poposuna götürdüm ve biraz oksadiktan sonra ön tarafa attym gögüslerini hafif hafif sykyyordum denizli escort o artyk kendini iyice bana yaslamy? kendini aldygy zevkin sarhosluguna byrakmysty elimi a?agylara dogru kaydyryp amynyn üzerine gelip orayy oksamaya ba?lamystym bir süre sonra ben aldygym zevke daha fazla dayanamayyp bo?alma?tym.kula?ynada harikasyn deyip bo?aldy?ymy belli etmek istiyordum.oda arkasyny dönüp gülümsüyordu.ama benimki tekrar hareketlenmi?titekrar dayamaya ba?lamy?tym bu geriye dönüp baktygynda ?a?yrmy?ty herhalde tekrar beklemiyordu ama ba?yna gelicekleri bilse bana hiç böyle davranmazdy herhalde oda elini arkasyna atyp pantolonumun üzerinden aletimi syvazlyyordu ama kysa süre sonra elini çekip hafifçe silkiniyordu inicekti herhalde bende pe?inden tabiki :))otobüsten zor bela inebilmi?tik inerken bir kaç ki?i daha buna arkadan parmak atmy?ty bu ise normal bir ?eymi? gibi aldyry? etmemi?ti.benimde indi?imi görünce ?a?yrmy? hyzly hyzly ilerlemeye ba?lamy?ty bende pe?indeydim bir soka?a girip durup beni bekliyordu yanyna gitii?imde pe?ini byrakmamy her?eyin otobüste olup bitti?ini daha ileriye gidemiyece?imizi soylüyordu bende olmaz sonuna kadar gitmek istiyorum o kadar azdyrdyn sana sahip olmadan seni byrakmam diyordum ne olur gelme pe?imdenkocam evdedir kötü ?eyler olur flaan diyordu bense umursamyyor pe?ini byrakmyyordum 2-3 metre uzaktan takip edip eve girerken kapyyy kapatmasyna fyrsat vermemek için mesafeyi ayarlyyordum derken bir apartmana yöneldi arkasyna baktygynda hala geldi?imi görüyordu yüzü de?i?mi? korku verici vede yalvaryr gözlerle bana bakyyordu bende pe?inden apartmana girdim girdi?imde ne olur git kocam evde kötü ?eyler olmasyn diyordubende ne olursa olsun senin gibi birini bir daha bulamam istesende istemesende seni sikecem deyip dudaklaryna yapy?tym buna daha da ?a?yryp ko?arak merdivenleri çykmaya ba?lady bende tabii pe?inden 4 katta kalyyorlarmy? nasyl çyktygymyzy ben bile hatyrlamyyorum evinin kapysyny açyp içeri giriyordu bende pe?inden kapyyy kapatmayaçaly?yyordu bende aya?ymy koyup kapyyy ittiriyordum ki içerden kocasy hasan seslendi senmi geldin hayatym diye buda sesi titreyerek evet canym demi?ti bende kapyyy itip içeri girmi?tim.a?lamakly gözlerle bana bakyyor yalvaryr gibi içerdeki kocasyny i?aret ediyordu bende ona aldyry? etmeden içeri salona daldym .Hasan a göz kyrpyp merhaba ben e?inizin i?yerinden arkada?yyym e?inizi eve getirdim yanly? anla?ymasyn diye e?iniz beni eve davet etti rahatsyz etmiyorumdur umaryp deip yanyna oturmu?tum oda anlattyklaryma inanmy? gibi bana t?k falan etmi?ti ay?egül ben üzerimi de?i?tirip geliyorum deyip yatak odasyna gitti bende pe?inden tabii onun duyacagy ?ekilde hasana tuvaletin yerini sormu?tum ama yatak odasyna girdim o uzeryndekileri çykarmy? tangasy vede sutyeniyleydi ben odaya girince donupkaldy kar?ymda cesaretime inanamyyordu herhalde onu yakalayyp dudaklaryna yapy?my?tym onu öpüyordum o ise beni ittirip elimden kurtulmak istiyordu ama byrakyrmyyym byrakmayynca hiç beklemedi?im escort denizli bir tepki görmü?tüm dudagymy ysyrmy?ty orospu acyyla ah diye bagyrdygymda elymden kurtulmu?tu ama kaçycak bir yeri yoktu hala konu?uyor yalvaryyordu bi?i yapmamam için ama bende dudagymy ysyrdygy için iyice kyzmy?tym gerçekten tecavüz edicektim o kyzgynlykla anla?mayy falan unutmu?tum :))yakla?yp bi iki tokat atmy?tym o kyzgynlykla buda a?lamaya ba?lady bu arada hasan da sesleri duyup gelmi?ti bana ne yapyyorsun demeye kalmadan bir ikide onada salladym oda sersemlemi? gibi yapyp yatagyn uzeryne atmy?ty kendini ona dönüp sesinizi çykarmayyn i?imi bitirip gidicem direnirseniz sizin için kötü olur dedim.Hasanda korkmu? gibi yapyp ba?yny öne e?ip kysyk bir sesle tamam diyordude?me artistlere ta? çykartyr bir rol yapyyordu :).yatakta durup karyny nasyl sikece?imi görüceksin.o benim orospum artyk deyip aysegüle dönmü?tüm aglyyordu içim syzlamy? ama bir yandanda dahada azmama neden olmu?tu.onu tutup gel bakalym fahi?e ?imdi kim kurtaracak seni deyip üzerindekileri yyrtarak çykardym tamamen çyplakty kar?ymde tekrar dudaklaryna yapy?yp öpüyordum oradan kulakmemelerini vede boynunu öpüp emerek gögüslerine gelmi?tim iki gögsünü avuçlayyp oksuyor sykyyordum bir yandan yüzüne bakyyordum nefes alyp veri?i de?i?iyordu dillmeye ba?lamy?tym mem uçlaryny hafif hafif ysyryyordum daha sonra a?agyya inip amyny önce elimle ok?amaya ba?ladym sonra dilimle yalyyordum artyk oda kendinden geçmisti amy yslanyyordu zevk alyyordu onu byrakyp pantolonumun kemerini çykartyp aletimi özgürlü?ünekavu?turmu?tum aysegülü saclaryndan tutup onumde diz çöktürüp agzyna vermi?tim agzy kapalyydy agzyna almak istemiyordu bi tokatta orda atyp otobuste ne güzel oksuyordun ?imdi ne oldu orospu dedim al yoksa yine vurucam dedi?imde istemeyerekte olsa almy?ty o benimkini yalarken bende üzerimdekilerden kurtulmu?tum soyunduktan sonra yeter bu kadar deyip onu yatagyn üzerine itip domalttym onu hasanda siki kalmy? bir ?ekilde bizi izliyor eliyle pantolonun üzerinden sikini ok?uyordu.ben aysegülü domaltyp arkasynda yerimi almystym aletimi ilk önce göt yarygyna sürtüp nasyl otobuste engel vardy ama ?imdi teninde hissediyorsun bu daha zevkli de?ilmi diyordum o ise cevap vermiyordu ses çykarmadan olucaklary bekliyordu bende aletimi birazda amyna sürtüp am sularyyla iyice kayganla?masyny sagladyktan sonra amyna sertçe girdim yarysyna kadar sokabilmi?tim ay?egülde çyglygy atmysty poposuna vurup kes sesini orospu yoksa daha cok canyn yanycak deyip tekrar köklemi?tim sesi çykmyyorduama kendini kastygy vede iniltilerinden canynyn acydygy belliydi ama sycacyk vede vycyk vycyk bir amy vardy bende giri? çyky?lara ba?lamy?tym aryk altymda sadec inliyordu giri? çyky?larynda kalçalaryna vurudugumda çykan sesi duymalyydynyz bir harikaydy iyice kendimden geçmi? hyzly hyzly gidip geliyordum bu arada aysegül altymda bo?almaya ba?lamy?ty bende onu yüzüstü çevirip bacaklaryny iyice geriye vererk tekrar amyna bir daly? yaptymartyk denizli escort bayan rahat rahat girip çykyyordum oda bo?almanyn verdi?i rahatlykla kendini byrakmy? zevkten gözleri kapaly tatly tatly inliyordu hasanda bana bakyp kafasyyla devam et diyordu bende iice hyzlanmystym bo?almak üzereydim aletimi çykartyp göbegine vede göüslerine bosalmy?tym ama o güzellikteki bir kadyny öyle bir kereyle byrakmamalyydym vede devam için aletimi tekrar agzyna verdim bu sefer oda istekliydi aletimi yalyyor emiyor bana müthi?zevkler aldyryyordu ben he ?öyle yola gel orospu deyip onu azdyryyordum artyk hasanyda katma zamany gelmi?ti .aysegüle domal kyz orospu ?imdide otobuste sürttü?üm yerini o koca poponu sikece?im dedim oda önümde bir köpek gibi duruyordu hasana gel lan pezevenk sende agynza orospu karynyn hep sesi çykmaz hemde sende biraz zevk al dedim,oda hemen dedi?imi yapyp önünde yerini alyp agzyna vermi?ti .ben e?ilip götünü oksayyp yalamaya baslamys elimlede amyny oksuyor parmagymy amyna sokup aysegülü iice azdyryyordum götünü dilliyor arada poposunu hafif hafif ysyyordum artyk oda iyice azmy? kafasyny çevip sok artyk erke?im dayanamyyorum ne olur doldur içimi deyip tekrar hasanynkini agzyna almy?ty.bende kalkyp tekrar aletimi sürterken hasan komidinin üzerinden bir krem getirip bunu sür lütfen dedi bende aslynda bu orospuyu kuru kuru sikip iyice bagyrtmak ama neyse onuda baska biri yapar belki deyip götünüvede aletimi kremleyip sokmaya ba?ladym içeri dogru yavas yavas yol alyyordum köküne kadar girdikten sonra iyi hyzlanmaya ba?ladym kendimi kaybetmi?tim hiç bir ?ey duymuyor vede görmüyordum sadece ileri geri yapyp içinde gidip geliyor arada poposuna hafif hafif tokatlar atyyordum by 10 dakka kadar gidip geldikten sonra içie kökleyip derinliklerine bo?almaya ba?lamy?tym ve o andada ay?egüle sarylmy? omuzlaryny syrtynyöpüyor yalyyordum içine bo?alyp aletimin inmesini bekledim aletim inip kendisi dy?ary çykmy?ty bu arada hasanda bo?almy? yatakta bizi seyrediyordu .bende üzerinden kalkyp orospumun dudaklaryna yapy?yp te?ekkür öpücü?ü veriyordum. daha sonra bende yata?a uzandym orospum da yataga gelip ourmu? bana bakyyordu. Hasan karysyna dönüp sana söylemi?tim de?ilmi biri bir gün azyp seni sikicek diye al i?te ne hale geldi?ini gör deyiverdi aysegülde ke?ke daha önce sikselerdi çok güzeldi demezmi :)hasanda bana dönüp artyk söylüyelim gerçe?i deyip olayy anlatty hasana vede bana birer tokat atyp sizi piçler demek öyle deyip görürsünüz ?imdi siz elimden kurtulun bakalym kurtulabilirseniz deyip sabaha kadar siktirdi kendini onun kadar azgyn birini görmemi?tim hiç saat 6,30 cyvarynda ben yeter artyk ölüyorum diyordum hasanda benden a?agy kalyr yany yoktu ama ayseül o halde bile birer posta çykarmayy ba?army?ty vedeyatty?ymyzda saat 8 oluyordu. o gun aksam 5 e kadar uyumuustum tabii di?ierleride öyle kalkyp bir?eyler aty?tyryp byraz sohbet ettykten sonra o gecede bir kaç kez beraber olup ertesi gün evin yolunu tuttum eve gittikten sonra 24 saat deliksiz uyku çekmi?tim .daha sonrada bir kaç beraber olmu?tuk ama il günkü tady hiçbirisinde bulamamy?tyk.bu burda biter artk ba?ka bir hikayede görü?mek vede bulu?mak ümidiyle ho?cakalyn vede bol sexli günler sizlere umarym bunuda be?enirsiniz.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir